Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 172/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2021-03-10

Sygn. akt VII K 172/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 marca 2021 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Grzegorz Front

Protokolant: Agnieszka Ewa Fibik

przy udziale prokuratora Jana Andrejczuka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 17 czerwca 2020 r., 29 lipca 2020 r. i 24 lutego 2021 r. w H. sprawy:

1.  R. K., syna Z. i A. z domu K., urodzonego dnia (...) w H.

oskarżonego o to, że:

w bliżej nie określonym okresie, jednak nie wcześniej niż od kwietnia 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r., na hali produkcyjnej zakładu stolarskiego, dział płyt (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), będąc prezesem zarządu wymienionej spółki i będąc jednocześnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez nie wyposażenie maszyny dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) w zabezpieczenia w postaci: pełnej osłony górnych walców roboczych, braku listwy wyłączającej sprzężonej z łącznikiem bezpieczeństwa oraz technicznych innych urządzeń ochronnych ograniczających możliwość bezpośredniego dostępu do strefy roboczej walców podających, od strony podawczej maszyny, dopuszczenie do użytkowania dwuwalcowej nakładarki kleju z uszkodzonym elementem sterowniczym na wejściu do maszyny oraz naruszenie instrukcji ww. maszyny poprzez nie przytwierdzenie jej do podłoża w sposób zapewniający jej stateczność, a nadto nie przeprowadzenia przeszkolenia wstępnego w zakresie instruktażu stanowiskowego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku dwuwalcowej nakładarki kleju pracownika N. K. oraz nie zapoznanie wymienionego pracownika z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy przy obsłudze dwuwalcowej nakładarki kleju, przez co naraził pracownika tej firmy (...) zatrudnioną na stanowisku ,,brakarza” na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czego pracownica ta, w dniu 21 lipca 2016 r. około godziny 10.30 rozpoczęła pracę przy dwuwalcowej nakładarce kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) i podczas wykonywania prac polegających na układaniu fryz drewna dębowego i puszczania ich do nakładarki kleju, doszło do wciągnięcia rękawicy wraz z ręką lewą przez wałek nakładarki kleju, a po uwolnieniu lewej ręki, pokrzywdzona upadła na posadzkę hali w skutek przewrócenia się dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o nr ewidencyjnym (...) na skutek czego doznała ona obrażeń ciała w postaci zmiażdzeniowego urazu ręki lewej i urazu II palca prawej stopy, a mimo podjętych prób leczenia doszło do martwicy palców II-V co skutkowało ich amputacją, a nadto przebieg leczenia powikłany martwicą tkanek spowodował zastosowanie przeszczepów skóry, w zakresie lewej ręki doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego istotnego zniekształcenia i zeszpecenia ciała o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.k.,

tj. o czyn z art. 220 § 1 kk w zb. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk,

2.  T. K., syna Z. i A. z domu K., urodzonego dnia (...) w H.

oskarżonego o to, że:

w bliżej nie określonym okresie, jednak nie wcześniej niż od kwietnia 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r., na hali produkcyjnej zakładu stolarskiego, dział płyt (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), będąc prezesem zarządu wymienionej spółki i będąc jednocześnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez nie wyposażenie maszyny dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) w zabezpieczenia w postaci: pełnej osłony górnych walców roboczych, braku listwy wyłączającej sprzężonej z łącznikiem bezpieczeństwa oraz technicznych innych urządzeń ochronnych ograniczających możliwość bezpośredniego dostępu do strefy roboczej walców podających, od strony podawczej maszyny, dopuszczenie do użytkowania dwuwalcowej nakładarki kleju z uszkodzonym elementem sterowniczym na wejściu do maszyny oraz naruszenie instrukcji ww. maszyny poprzez nie przytwierdzenie jej do podłoża w sposób zapewniający jej stateczność, a nadto nie przeprowadzenia przeszkolenia wstępnego w zakresie instruktażu stanowiskowego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku dwuwalcowej nakładarki kleju pracownika N. K. oraz nie zapoznanie wymienionego pracownika z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy przy obsłudze dwuwalcowej nakładarki kleju, przez co naraził pracownika tej firmy (...) zatrudnioną na stanowisku ,,brakarza” na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czego pracownica ta, w dniu 21 lipca 2016 r. około godziny 10.30 rozpoczęła pracę przy dwuwalcowej nakładarce kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) i podczas wykonywania prac polegających na układaniu fryz drewna dębowego i puszczania ich do nakładarki kleju, doszło do wciągnięcia rękawicy wraz z ręką lewą przez wałek nakładarki kleju, a po uwolnieniu lewej ręki, pokrzywdzona upadła na posadzkę hali w skutek przewrócenia się dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o nr ewidencyjnym (...) na skutek czego doznała ona obrażeń ciała w postaci zmiażdzeniowego urazu ręki lewej i urazu II palca prawej stopy, a mimo podjętych prób leczenia doszło do martwicy palców II-V co skutkowało ich amputacją, a nadto przebieg leczenia powikłany martwicą tkanek spowodował zastosowanie przeszczepów skóry, w zakresie lewej ręki doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego istotnego zniekształcenia i zeszpecenia ciała o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.k., tj. o czyn z art. 220 § 1 kk w zb. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk,

3.  M. Ś., córkę J. i J. z domu T., urodzoną dnia (...) w B.

oskarżoną o to, że:

w dniu 21 lipca 2016 r. na terenie hali produkcyjnej zakładu stolarskiego, dział płyt (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), będąc zatrudnioną w wymienionej spółce na stanowisku szefa produkcji – kierownika parkieciarni i płyt klejonych, pełniąc bezpośredni nadzór nad pracownikami, jako osoba nimi kierująca na terenie zakładu stolarskiego działu parkieciarni i płyt klejonych, będąc odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełniła wynikających obowiązków polegających na organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbaniu o sprawność środków ochrony indywidualnej i ich stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem oraz organizowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu prac w sposób uwzględniający zabezpieczenie przed wypadkami w pracy przez co naraziła pracownika tej firmy (...) zatrudnioną na stanowisku ,,brakarza” na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w wyniku czego pracownica ta, na jej polecenie, rozpoczęła około godziny 10.30 pracę przy dwuwalcowej nakładarce kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) pomimo braku instruktażu stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pomocnika operatora dwuwalcowej nakładarki kleju i prasy oraz przy braku transportera rolkowego lub stołu podawczego, na wejściu do maszyny, a nadto wykonywała pracę w rękawicach roboczych i podczas wykonywania prac polegających na układaniu fryz drewna dębowego i puszczania ich do nakładarki kleju, doszło do wciągnięcia rękawicy wraz z ręką lewą przez wałek nakładarki kleju, a po uwolnieniu lewej ręki, upadła na posadzkę hali w skutek przewrócenia się dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...), na skutek czego doznała ona obrażeń ciała w postaci zmiażdzeniowego urazu ręki lewej i urazu II palca prawej stopy, a mimo podjętych prób leczenia doszło do martwicy palców lewej ręki II-V co skutkowało ich amputacją, a nadto przebieg leczenia powikłany martwicą tkanek spowodował konieczność zastosowania przeszczepów skóry, w zakresie lewej ręki doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego istotnego zniekształcenia i zeszpecenia ciała o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.k.,

tj. o czyn z art. 220 § 1 kk w zb. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk

o r z e k a:

1)  oskarżonego R. K. uznaje za winnego tego, że w bliżej nie określonym okresie, jednak nie wcześniej niż od kwietnia 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r., na hali produkcyjnej zakładu stolarskiego, dział płyt (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), będąc prezesem zarządu wymienionej spółki i będąc jednocześnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnił wynikających stąd obowiązków i przez to naraził pracownika N. K., zatrudnioną na stanowisku brakarza, na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez: dopuszczenie do użytkowania dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) niewyposażonej w zabezpieczenia w postaci: pełnej osłony górnych walców roboczych, listwy wyłączającej sprzężonej z łącznikiem bezpieczeństwa oraz technicznych innych urządzeń ochronnych ograniczających możliwość bezpośredniego dostępu do strefy roboczej walców podających od strony podawczej maszyny, dopuszczenie do użytkowania tej maszyny z uszkodzonym elementem sterowniczym na wejściu oraz naruszenie instrukcji ww. maszyny poprzez nieprzytwierdzenie jej do podłoża w sposób zapewniający jej stateczność, a nadto nieprzeprowadzenie przeszkolenia wstępnego pokrzywdzonej w zakresie instruktażu stanowiskowego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora dwuwalcowej nakładarki kleju oraz niezapoznanie jej z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy przy obsłudze dwuwalcowej nakładarki kleju, w wyniku czego w dniu 21 lipca 2016 r. około godziny 10.30 N. K. przystąpiła do pracy przy dwuwalcowej nakładarce kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) i podczas układania fryz drewna dębowego i puszczania ich do maszyny doszło do wciągnięcia rękawicy wraz z ręką lewą przez wałek nakładarki kleju, a po uwolnieniu lewej ręki, pokrzywdzona upadła na posadzkę hali wskutek przewrócenia się maszyny, na skutek czego doznała ona obrażeń ciała w postaci zmiażdżeniowego urazu ręki lewej i urazu II palca prawej stopy, a mimo podjętych prób leczenia doszło do martwicy palców II-V, co skutkowało ich amputacją, a nadto przebieg leczenia powikłany martwicą tkanek spowodował zastosowanie przeszczepów skóry, w wyniku czego w zakresie lewej ręki doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego istotnego zniekształcenia i zeszpecenia ciała, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.k.,

tj. czynu z art. 220 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk,

i za to na podstawie art. 220 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 220 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

2)  oskarżonego T. K. uznaje za winnego tego, że w bliżej nie określonym okresie, jednak nie wcześniej niż od kwietnia 2016 r. do dnia 21 lipca 2016 r., na hali produkcyjnej zakładu stolarskiego, dział płyt (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), będąc wiceprezesem zarządu wymienionej spółki i będąc jednocześnie odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnił wynikających stąd obowiązków i przez to naraził pracownika N. K., zatrudnioną na stanowisku brakarza, na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że nie zapewnił bezpiecznych i higienicznych warunków pracy poprzez: dopuszczenie do użytkowania dwuwalcowej nakładarki kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) niewyposażonej w zabezpieczenia w postaci: pełnej osłony górnych walców roboczych, listwy wyłączającej sprzężonej z łącznikiem bezpieczeństwa oraz technicznych innych urządzeń ochronnych ograniczających możliwość bezpośredniego dostępu do strefy roboczej walców podających od strony podawczej maszyny, dopuszczenie do użytkowania tej maszyny z uszkodzonym elementem sterowniczym na wejściu oraz naruszenie instrukcji ww. maszyny poprzez nieprzytwierdzenie jej do podłoża w sposób zapewniający jej stateczność, a nadto nieprzeprowadzenie przeszkolenia wstępnego pokrzywdzonej w zakresie instruktażu stanowiskowego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora dwuwalcowej nakładarki kleju oraz niezapoznanie jej z oceną ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem pracy przy obsłudze dwuwalcowej nakładarki kleju, w wyniku czego w dniu 21 lipca 2016 r. około godziny 10.30 N. K. przystąpiła do pracy przy dwuwalcowej nakładarce kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) i podczas układania fryz drewna dębowego i puszczania ich do maszyny doszło do wciągnięcia rękawicy wraz z ręką lewą przez wałek nakładarki kleju, a po uwolnieniu lewej ręki, pokrzywdzona upadła na posadzkę hali wskutek przewrócenia się maszyny, na skutek czego doznała ona obrażeń ciała w postaci zmiażdżeniowego urazu ręki lewej i urazu II palca prawej stopy, a mimo podjętych prób leczenia doszło do martwicy palców II-V, co skutkowało ich amputacją, a nadto przebieg leczenia powikłany martwicą tkanek spowodował zastosowanie przeszczepów skóry, w wyniku czego w zakresie lewej ręki doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego istotnego zniekształcenia i zeszpecenia ciała, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.k.,

tj. czynu z art. 220 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk,

i za to na podstawie art. 220 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 220 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

3)  oskarżoną M. Ś. uznaje za winną tego, że w dniu 21 lipca 2016 r., na terenie hali produkcyjnej zakładu stolarskiego, dział płyt (...) Sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...), będąc zatrudnioną w tej spółce na stanowisku szefa produkcji – kierownika parkieciarni i płyt klejonych, pełniąc bezpośredni nadzór nad pracownikami, jako osoba nimi kierująca na terenie zakładu stolarskiego działu parkieciarni i płyt klejonych, będąc odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełniła wynikających stąd obowiązków polegających na organizowaniu stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dbaniu o sprawność środków ochrony indywidualnej i ich stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem oraz organizowaniu, przygotowaniu i prowadzeniu prac w sposób uwzględniający zabezpieczenie przed wypadkami w pracy i przez to naraziła pracownika N. K., zatrudnioną na stanowisku brakarza, na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w ten sposób, że w dniu 21 lipca 2016 r. około godziny 10.30 N. K., na jej polecenie, przystąpiła do pracy przy dwuwalcowej nakładarce kleju (...) o numerze ewidencyjnym (...) pomimo braku instruktażu stanowiskowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pomocnika operatora dwuwalcowej nakładarki kleju i prasy oraz przy braku transportera rolkowego lub stołu podawczego, na wejściu do maszyny, a nadto wykonywała pracę w rękawicach roboczych i podczas układania fryz drewna dębowego i puszczania ich do maszyny doszło do wciągnięcia rękawicy wraz z ręką lewą przez wałek nakładarki kleju, a po uwolnieniu lewej ręki, pokrzywdzona upadła na posadzkę hali wskutek przewrócenia się maszyny, na skutek czego doznała ona obrażeń ciała w postaci zmiażdżeniowego urazu ręki lewej i urazu II palca prawej stopy, a mimo podjętych prób leczenia doszło do martwicy palców II-V, co skutkowało ich amputacją, a nadto przebieg leczenia powikłany martwicą tkanek spowodował zastosowanie przeszczepów skóry, w wyniku czego w zakresie lewej ręki doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego istotnego zniekształcenia i zeszpecenia ciała, o jakim mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.k.,

tj. czynu z art. 220 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk

i za to na podstawie art. 220 § 1 kk w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 kk w zw. z art. 156 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje ją, zaś na podstawie art. 220 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza jej karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

4)  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonych kar warunkowo zawiesza oskarżonym na okres próby wynoszący po 2 (dwa) lata,

5)  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonych obowiązek zadośćuczynienia za doznaną przez pokrzywdzoną N. K. krzywdę poprzez zapłatę na jej rzecz:

a)  od R. K. kwoty 30.000 (trzydziestu tysięcy) złotych,

b)  od T. K. kwoty 5.000 (pięciu tysięcy) złotych,

c)  od M. Ś. kwoty 3.000 (trzech tysięcy) złotych,

6)  zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty:

a)  od R. K. i T. K. kwoty po 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych,

b)  od M. Ś. kwotę 120,00 (stu dwudziestu) złotych,

i obciąża ich pozostałymi kosztami sądowymi w kwotach po 1.186,18 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć złotych i osiemnaście groszy) złotych.

Sygn. akt VIII Ka 790/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26 listopada 2021 r.

Sąd Okręgowy w Białymstoku VIII Wydział Karny Odwoławczy w składzie – sędziowie: Dariusz Gąsowski [spr.], Przemysław Wasilewski i Wiesław Oksiuta

w obecności protokolanta Izabeli Zinkiewicz

przy udziale prokuratora Joanny Bąkowskiej

w sprawie R. K., T. K. i M. Ś.

oskarżonych – każde – o czyn z art. 220 § 1 k.k. w zb. z art. 156 § 2 k.k. w zw. z art. 156 § 1 pkt 2) k.k., po rozpoznaniu 26.11.2021 r., na rozprawie, apelacji prokuratora, obrońców R. K. i M. Ś. oraz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej od wyroku wydanego 10.03.2021 r. przez Sąd Rejonowego w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce [sygn. akt VII K 172/19]:

I.  Zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kar pozbawienia wolności orzeczonych wobec R. K., T. K. i M. Ś., na podstawie art. 72 § 1 pkt 1) k.k. zobowiązuje każde z nich - w okresie próby - do pisemnego informowania sądu o jej przebiegu w terminach co dwa miesiące rozpoczynając od 01.02.2022 r.

II.  W pozostałej części wyrok utrzymuje w mocy.

III.  W związku z postępowaniem odwoławczym :

1/ zasądza na rzecz Skarbu Państwa tytułem opłaty kwoty:

- 180 [stu osiemdziesięciu] złotych od R. K.;

- 120 [stu dwudziestu] złotych od M. Ś.;

2/ zwalnia oskarżonego T. K. i oskarżycielkę posiłkową N. K. od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Wiesław Oksiuta Dariusz Gąsowski Przemysław Wasilewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Koszel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  sędzia Grzegorz Front
Data wytworzenia informacji: