Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
730

II K 80/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-10-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 80/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Dariusz Wiśniewski Protokolant Joanna Radziszewska przy udziale Oskarżyciela prywatnego M. D. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2017 roku sprawy: Z. S. z domu B. , córki J. i H. z domu M. , urodzonej w dniu (...) w P. , oskarżonej o to, że : w dniu 28 marca 2017 roku w godzinach okołopołudniowych w restauracji (...)
Czytaj więcej»

VII K 32/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt VII K 32/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Front Protokolant: Piotr Jałoza przy udziale prokuratora Jana Andrejczuka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2017 r. w Hajnówce sprawy P. O. , syna M. i H. z domu C. , urodzonego w dniu (...) w H. skazanego wyrokami: 1) Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowego VII Wydziału
Czytaj więcej»

VII K 41/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-05-29

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt VII K 41/17 WYROK ŁĄCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Front Protokolant: Piotr Jałoza przy udziale Prokuratora Jana Andrejczuka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2017 r. w Hajnówce sprawy B. G. , syna W. i H. z domu T. , urodzonego w dniu (...) B. skazanego wyrokami: 1) Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim Zamiejscowego VII Wydziału Ka
Czytaj więcej»

I Ns 427/17

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-06-19

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zgodnie z założeniami art. 3 ustawy ROD, funkcją rodzinnych ogródków działkowych jest między innymi zaspakajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa poprzez umożliwienie prowadzenia upraw ogrodowych oraz poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych. Aby wskazane powyżej funkcje mogły być spełnione działkowcami winny być osoby zamieszkałe w pobliżu rodzinnych ogródków działkowych.
I Ns 427/17 POSTANOWIENIE Dnia 19 czerwca 2017 roku. SĄD REJONOWY W BIELSKU PODLASKIM I WYDZIAŁ CYWILNY w składzie: Przewodniczący: SSR Katarzyna Wencka Protokolant: Katarzyna Pawluczuk po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2017 roku w Bielsku Podlaskim na rozprawie sprawy z wniosku M. T. z udziałem M. P. o ustanowienie prawa do działki rodzinnej postanawia: I Ustanowić na rzecz M. T. prawo do działki rodzinnej numer (...) w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. W. O. (1) w H. , które przysługiwało W. K.
Czytaj więcej»

III RC 339/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-03-23

Data publikacji: 2017-09-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt IIIRC 339/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w Wydziale III Rodzinnym i Nieletnich, w składzie: Przewodniczący SSR Mirosława Mironiuk Protokolant Katarzyna Chilimoniuk po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2017 roku w Bielsku Podlaskim sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko małoletniej M. W. (2) o obniżenie alimentów oraz z powództwa wzajemnego małoletniej M. W. (2) przeciwko M. W. (1) owi o podwyższenie alimentów I Oddala powódz
Czytaj więcej»

VIII K 280/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-05-05

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII K 280/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach w składzie: Przewodniczący: SSR Elżbieta Smoktunowicz Protokolant:Marta Kobus po rozpoznaniu w dniach : 26 października 2017 roku, 7 grudnia 2016 roku, 26 kwietnia 2017 roku E. T. s. L. i D. z domu S. Urodzonego w dniu (...) w S. , oskarżonego o to, że: w okresie od kwietnia 2016 roku do 18 maja 2016 roku z działki leśnej położone
Czytaj więcej»

VII W 102/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-05-31

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez tezy
Sygn. akt VII W 102/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VII Wydział Karny w Hajnówce w składzie: Przewodniczący: SSR Grzegorz Front Protokolant: Piotr Jałoza po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 maja 2017 r. w Hajnówce sprawy A. O. , syna B. i L. z domu K. , urodzonego w dniu (...) w B. obwinionego o to, że: w dniu 1 września 2016 r. około godziny 17.00 w miejscowości S. (przy wylocie w kierunku B. ), kierując samochod
Czytaj więcej»

II K 246/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-09-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II K 246/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym w składzie: Przewodniczący SSR Dariusz Wiśniewski Protokolant Joanna Radziszewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 25 października, 18 listopada oraz 9 grudnia 2016 roku, a także 9 stycznia, 10 i 27 lutego oraz 27 marca 2017 roku sprawy: J. Z. , syna L. i O. z domu S. , urodzonego w dniu (...) w L. , oskarżonego o to, że : I w dniu 08 maja 2016 roku
Czytaj więcej»

VIII K 383/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII K 383/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach w składzie: Przewodniczący SSR Dariusz Śnieżko ProtokolantSylwia Mulewska przy udziale ProkuratoraJanusza Marka Martyniuka oraz Mirosława Cimoszuka z Urzędu Celnego w Białymstoku po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 lutego 2017 roku w postępowaniu w stosunku do nieobecnych sprawy: I. B. , syna I. i L. z domu K. , urodzonego w dn
Czytaj więcej»

VIII K 222/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 2017-04-19

Data publikacji: 2017-10-09

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII K 222/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach w składzie: Przewodniczący SSR Dariusz Śnieżko Protokolant Sylwia Mulewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 21 listopada 2016 roku, 19 grudnia 2016 roku, 13 marca 2017 roku i 19 kwietnia 2017 roku sprawy R. D. , syna W. i E. z domu O. , urodzonego w dniu (...) w S. , oskarżonego o to, że: w dniu 9 marca 2016 roku około go
Czytaj więcej»