Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 58/19 - wyrok Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2019-11-20

Sygn. akt VII K 58/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 listopada 2019 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim VII Zamiejscowy Wydział Karny w Hajnówce

w składzie:

Przewodniczący: SSR Grzegorz Front

Protokolant: Agnieszka Fibik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2019 r. w H.

sprawy J. D. (1), syna J. i A. z domu G., urodzonego w dniu (...) w H.

oskarżonego o to, że:

1)  w dniu 22 września 2018 r. w miejscowości K. rozpowszechniał poprzez komunikator M. film z wizerunkiem nagiej W. D. w trakcie innej czynności seksualnej bez jej zgody rozpowszechniania,

to jest o czyn z art. 191a § 1 kk

2)  w okresie od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. w H. kierował wobec swojej żony W. D. groźby karalne pozbawienia życia i uszkodzenia ciała, które to groźby wzbudziły w zagrożonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

to jest o czyn z art. 190 § 1 kk,

3)  w okresie od 8 grudnia 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. w H. kierował wobec K. R. groźby karalne pozbawienia życia i uszkodzenia ciała, które to groźby wzbudziły w zagrożonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

to jest o czyn z art. 190 kk,

4)  w dniu 19 października 2018 r. w KPP H. złożył ustne zawiadomienie o przestępstwie, którego nie popełniono w zakresie obcowania płciowego z jego małoletnią córką J. D. (2) lat 7 przez K. R.,

to jest o czyn z art. 238 kk w zb. z art. 234 kk,

5)  w okresie od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. w H., w krótkich odstępach czasu z góry powziętym zamiarem, znieważył bezpośrednio i za pośrednictwem telefonu komórkowego W. D. i K. R., kierując wobec nich słowa powszechnie uznawane za obelżywe,

to jest o czyn z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

o r z e k a:

I.  oskarżonego J. D. (1) uznaje za winnego tego, że:

1)  w dniu 22 września 2018 r. w K. rozpowszechniał film z wizerunkiem nagiej W. D. w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody w ten sposób, że okazywał go innym osobom na swoim telefonie oraz przesyłał za pośrednictwem komunikatora M.,

to jest czynu z art. 191 a § 1 kk i za to na podstawie art. 191 a § 1 kk wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności,

2)  w okresie od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. w H., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w trakcie rozmów telefonicznych z W. D. wielokrotnie groził jej pozbawieniem życia lub spowodowaniem uszkodzenia ciała, a groźby te wzbudziły w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

to jest czynu z art. 190 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to na podstawie art. 190 § 1 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

3)  w dniu 11 grudnia 2018 r. na ul. (...) w H. groził K. R. pozbawieniem życia, a groźby te wzbudziły w pokrzywdzonym uzasadnioną obawę, że zostaną spełnione,

to jest czynu z art. 190 § 1 kk i za to na podstawie art. 190 § 1 kk wymierza mu karę 1 (jednego) miesiąca pozbawienia wolności,

4)  w dniu 19 października 2018 r. w Komendzie Powiatowej Policji w H. złożył zawiadomienie, w którym fałszywie oskarżył K. R. o przestępstwo obcowania płciowego z małoletnią J. D. (2) lub doprowadzenia małoletniej do poddania się innej czynności seksualnej, wiedząc że przestępstwa tego nie popełniono,

to jest czynu z art. 234 kk w zb. z art. 238 kk i za to na podstawie art. 234 kk w zb. z art. 238 kk w zw. z art. 11 § 2 kk skazuje go, zaś na podstawie art. 234 kk w zw. z art. 11 § 3 kk wymierza mu karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności,

5)  w okresie od dnia 27 lipca 2018 r. do dnia 14 stycznia 2019 r. w H., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w trakcie rozmów telefonicznych z W. D. wielokrotnie znieważył ją słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe,

to jest czynu z art. 216 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk i za to na podstawie art. 216 § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 130 (stu trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych,

6)  w ramach czynu zarzuconego oskarżonemu w punkcie 5) - tego, że w dniu 11 grudnia 2018 r. na ul. (...) w H. znieważył K. R. słowami wulgarnymi, powszechnie uznanymi za obelżywe,

to jest czynu z art. 216 § 1 kk i za to na podstawie art. 216 § 1 kk wymierza mu karę grzywny w wysokości 30 (trzydziestu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych

II.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk za czyny przypisane oskarżonemu w pkt. 1) – 4) wymierza mu karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności,

III.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk za czyny przypisane oskarżonemu w pkt. 5) – 6) wymierza mu karę łączną grzywny w wysokości 150 (stu pięćdziesięciu) stawek dziennych, przyjmując jedną stawkę dzienną za równoważną kwocie 10 (dziesięciu) złotych,

IV.  na podstawie art. 69 § 1 i 2 kk, art. 70 § 1 kk wykonanie orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności warunkowo zawiesza na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata,

V.  na podstawie art. 73 § 1 kk oddaje oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora,

VI.  na podstawie art. 72 § 1 pkt. 5 kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu,

VII.  na podstawie art. 72 § 1 pkt 7a kk zobowiązuje oskarżonego do powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonymi W. D. i K. R. w sposób wyrażający agresję słowną,

VIII.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 320,00 (trzystu dwudziestu) złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 1.236,04 (jednego tysiąca dwustu trzydziestu sześciu złotych i czterech groszy) złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Koszel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Front
Data wytworzenia informacji: