Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 265/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-06-03

I ACa 695/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 13 lutego 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 47%

Wspólna treść

pozwana gmina, nieruchomość
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • bezpodstawne wzbogacenie
 • Ważne frazy
  • burmistrz, przejęcie majątków, pozwana gmina, spotkanie, nieruchomość, wynagrodzenie, poszukiwanie inwestora, działanie lobbingowe, syndyk, ministerstwo, public relations, świadek, miejsce prac, pośrednik w obrocie nieruchomości, działanie powodów, sprzedaż majątku, hipoteka, usługa powoda, materiał sprawy, nabycie nieruchomości
Zobacz»

I ACa 912/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Data orzeczenia: 31 stycznia 2018

Data publikacji: 16 maja 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • most, remont drogi, praca sprzętu, pozwana gmina, osuwisko, raport pracy, bezpodstawne wzbogacenie, przepust, wójt gmin, robota budowlana, nasyp, ciąg drogi, droga osiedlowa, radny, powódź, sołtys, zamówienie publiczne, samochód samowyładowczy, kamień, spycharka gąsienicowa
Zobacz»

XVIII C 254/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 7 lipca 2016

Data publikacji: 29 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, pozwany, wójt gmin, żwirownia, konto gmin, rata ceny, złoże, nieruchomość, konto powódki, umowa, protokół z dni, sprzedaż, kruszywo, mąż powódki, nabycie, urząd gminy, koncesja, udział powódki, udział w prawie własności, nienależne świadczenie
Zobacz»

I C 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Toruniu

Data orzeczenia: 4 lipca 2016

Data publikacji: 18 lipca 2016

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 45%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • odcinek przewodu, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, przyłącze kanalizacyjne, gminna sieć, opłata przyłączeniowa, nieruchomość, przepompownia, nieruchomością odbiorcy, element sieci, pozwana gmina, zbiorowe odprowadzanie ścieków, zbiorowe zaopatrzenie w wodę, ryczałtowa opłata, przyłączenie do sieci wodociągowej, koszt inwestycyjny, posesja powoda, wewnętrzna instalacja kanalizacyjna, przyłączenie nieruchomości, urządzenie
Zobacz»

II Ca 389/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 12 czerwca 2019

Data publikacji: 2 września 2019

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • obowiązek podatkowy, przedsiębiorca, pozwana gmina, postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu, pojazd samochodowy i motocykl, powodowa spółka, prowadzenie działalności gospodarczej, wykonanie nieważnej czynności prawnej, przedawnienie, zwrot nienależnego świadczenia, roszczenie, działalność związana z prowadzeniem, związek z prowadzeniem działalności, bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie przedsiębiorstwa, uchylenie postanowienia o odrzuceniu, prowadzona działalność gospodarcza, układ, odrzucenie sprzeciwu od nakazu, ostatni podmiot
Zobacz»

I C 2203/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim

Data orzeczenia: 18 maja 2016

Data publikacji: 20 czerwca 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 42%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kaplica, parafia, bielsko podlaskie, szalowanie, świetlica, wartość wykonanych prac, remont przedmiotowego budynku, bezpodstawne wzbogacenie, pozwana gmina, nieruchomość, ugoda, przedmiotowa nieruchomość, wiatrówka, zakup okna, cięcie blachy, ustalenie wartości, wartość wzbogacenia, wartość nakładów, uwzględnienie czynnika, profesjonalna firma
Zobacz»

II Ca 931/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Lublinie

Data orzeczenia: 5 marca 2015

Data publikacji: 31 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • należność za wodę, należność za odprowadzanie, odprowadzanie ścieków, nadpłata, kartoteka finansowa, pozwana gmina, wpłata powoda, saldo, raport, dzień zapłaty, ściek i woda, odprowadzone ścieki, kwota, nienależne świadczenie, sposób księgowania, odsetka, faktura obejmująca należności, pismo wójta gminy, radca prawny w stawce, apelacja gminy
Zobacz»

I ACa 1253/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 29 marca 2017

Data publikacji: 10 maja 2017

Poziom podobieństwa: 41%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • praca dodatkowa, protokół elektroniczny rozprawy, pozwana gmina, pokrycie dachów, kosztorys, zmiana pokrycia, inwestor, wojewódzki konserwator zabytków, inwestycja, inspektor nadzoru, ochrona przeciwpożarowa, zapłata za roboty dodatkowe, dachówki ceramiczne, wykonanie robót dodatkowych, wójt gmin, dziennik budowy, pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja projektowa, przedawnienie, ówczesny wójt
Zobacz»

II Ca 490/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 7 maja 2014

Data publikacji: 20 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłata przyłączeniowa, sieć wodociągowa, rozszerzenie żądania, strona pozwana gminy, rada gmin, strona pozwana kwot, spełnienie świadczenia, gminna sieć, stwierdzenie nieważności uchwały, przyłączenie do sieci kanalizacyjnej, rachunki gmin, treść umowy cywilnoprawnej, dotychczasowy punkt, data spełnienia przez powódkę, określenie terminu wykonania zobowiązania, żądanie zasądzenia odsetek, pozwana gmina, odsetka od dni zapłaty, dzień dokonania wpłaty, wyrok i zasądzenie odsetek
Zobacz»

II Ca 1786/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 5 września 2019

Data publikacji: 27 maja 2020

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • wartość wzbogacenia, wartość nakładów, pozwana gmina, adaptacja strychu, adaptacja lokalu, warunkowa przedwstępna umowa, wynik adaptacji, ustalenie wartości, nowa huta w krakowie, bezpodstawne wzbogacenie, przedwstępna umowa sprzedaży lokalu, odsetka za opóźnienie, nieruchomość, umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego, pomieszczenie strychu, amortyzacja, strona pozwana gminy miejska, wąsik, umowa nienazwana, nakład na nieruchomości
Zobacz»

I C 1372/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Data orzeczenia: 31 stycznia 2017

Data publikacji: 28 marca 2017

Istotność:

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • moduł, strona powodowa, pakiet oprogramowania, świadczenie usług serwisowych, system, protokół z dni, serwis, postępowanie przetargowe, pozwana gmina, posiadaną licencję, zestawienie cen, aktualizacja, cena i warunek, umowa, pismo z dni, oferta, dokumentacja przetargowa, udzielenie zamówienia publicznego, e, dostosowanie
Zobacz»

I ACa 906/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Łodzi

Data orzeczenia: 23 stycznia 2014

Data publikacji: 17 marca 2014

Poziom podobieństwa: 40%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina miejska, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, korzyść bez podstawy prawnej, bezpodstawne wzbogacenie, nabycie własności, nieruchomość, ostateczna decyzja, uzgodnienie stanu prawnego nieruchomości, postępowanie o zasiedzenie nieruchomości, przedmiotowa nieruchomość przez skarb, pozwana gmina, rażące naruszenie prawa, sprawa o uzgodnienie stanu, gmina prawa własności, nieruchomość na podstawie decyzji, skarb państwa w drodze, kwestionowanie prawa, prawa własność sporna nieruchomości, pozbawienie możności działania, wystarczająca podstawa prawna
Zobacz»

I C 1660/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Data orzeczenia: 10 lutego 2014

Data publikacji: 31 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • subwencja oświatowa, pozwana gmina, subwencja ogólna, odrębne porozumienie, zespół szkoły, dochód jednostek samorządu terytorialnego, powodowy powiat, zwalnianymi nauczycielami, utrzymanie uczniów, część subwencji, powstanie zobowiązania pieniężnego, bezpodstawne wzbogacenie, część oświatowa, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o dochodach jednostek, własny budżet, strona porozumienia, przepisana norma, środki finansowe, szkoła i placówka
Zobacz»

I C 205/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 22 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • sporządzenie planu, utrata wzbogacenia, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pracownik gminy, pozwana gmina, darowizna, żądanie zwrotu świadczenia, uiszczona kwota, zmiana planów, czynność prawna sprzeczna, obowiązek spełnienia świadczenia, koszt sporządzenia, uzyskanie środka, czas sposobu, zmiana możliwa, wiedza o braku obowiązku, środków inwestorów, pozytywna wiedza o braku, jednostka publiczna
Zobacz»

I ACa 166/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 26 czerwca 2014

Data publikacji: 16 października 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • kwiaciarnia, nieruchomość, bezpodstawne wzbogacenie, mienie ogólnonarodowe, środki trwałe, kombinat państwowych gospodarstw rolnych, postaci budynków, nakład, część składowa, fakt zapłaty ceny, przedsiębiorstwo państwowe, pozwana gmina, agencja nieruchomości rolna, własność, decyzja wojewody, ustawa o samorządzie terytorialnym, nieruchomość gruntowa, gmina stała, uiszczenie ceny, wprowadzające ustawy
Zobacz»

II Ca 644/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 15 lipca 2014

Data publikacji: 6 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 39%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • system oświaty, powodowa fundacja, ośrodek, dziecko niepełnosprawne, bezpłatny transport, dowóz uczniów, przejazdów uczniów, transport uczniów, rodzic dzieci, uczeń do szkoły, przewóz dzieci, stopień głęboki, wójt, obowiązek gmin, pozwana gmina, zdrój, refundacja kosztów, dowożenie, opiekun prawny, zasada zwrotu
Zobacz»

I C 561/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Tarnowie

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 16 czerwca 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, skarga kasacyjna, nienależne świadczenie, strona powodowa gminy, odpis wyroków sądów, pozwany, koszt postępowania egzekucyjnego, umowa gminy, komornik, rów melioracyjny, zwrot wyegzekwowanego świadczenia, odsetka, wyrok sądu rejonowy, obowiązek wydania korzyści, pozwany powiat, akt egzekucyjny, dzień zapłaty, obowiązek zwrotu, spełnienie świadczenia, podstawa świadczenia
Zobacz»

I C 864/18

wyrok

Sąd Okręgowy w Suwałkach

Data orzeczenia: 12 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 38%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • gmina, świadczenie główne, odsetka ustawowa od świadczeń, powodu wzajemnego, żądanie odsetek ustawowych, powodowa gmina, skapitalizowana odsetka ustawowa, pozwane biuro, przedawnienie, uzupełnienie wyroku sądu, pozew wzajemny, rozstrzygnięcie w przedmiocie odsetek, odsetka ustawowa za okresy, odsetka ustawowa za opóźnienie, wniosek o uzupełnienie wyroku, zawezwanie do próby ugodowej, potwierdzenie realizacji przelewu, zarzut rzeczy, akt sprawy, odrzucenie pozwu
Zobacz»

I ACa 734/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Data orzeczenia: 19 stycznia 2018

Data publikacji: 5 marca 2018

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • bezpodstawne wzbogacenie, pozwany, praca wykonana, prace brukarskie, koszt wykonania prac, mąż, nieruchomość, umowa, wartość korzyści majątkowa, odpowiadająca wartość prac, roszczenie, umówiona kwota, umowa z dniem, umowa o dzieło, pracy materiałów, uzyskanie korzyści, rynkowy koszt, wartość wzbogacenia, średnia cena rynkowa, zapłata
Zobacz»

III Ca 324/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 6 czerwca 2016

Data publikacji: 7 września 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 37%

Powiązana tematyka

bezpodstawne wzbogacenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Ważne frazy
  • opłaty adiacenckie, niedopuszczalność drogi sądowej, wygaśnięcie obowiązku zwrotu, przyszłe opłaty, wpłacona zaliczka, zadanie własne, korzyść, zaliczka na poczet przyszła, ustalenie opłaty, nieważność postępowania, osoba wójta, wójt gmin, przyjęcie do eksploatacji, urządzenia wodnokanalizacyjne, pozwana gmina, zaliczka na poczet opłat, obowiązek zwrotu zaliczki, stosunek prawny, charakter cywilnoprawny, błędna i dowolna ocena
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Tadeusz Radziwon
Data wytworzenia informacji: