Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 141/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2018-07-02

Sygn. akt II K 141/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Krzysztof Wildowicz

Protokolant: Karolina Szapiel

przy udziale przedstawiciela (...) Urzędu Celno – Skarbowego w B. – młodszego rachmistrza Marianny Biszczuk

po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. sprawy:

K. S. , syna R. i T. z domu P., urodzonego (...) w J.,

oskarżonego o to, że:

1.  w krótkich odstępach czasu w bliżej nieokreślonych dniach listopada 2017 roku, ale nie później niż w dniu 25.01.2018 r., w B., województwo (...), uchylając się od opodatkowania i nie ujawniając przedmiotu opodatkowania właściwym organom, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zamówił, a następnie za pośrednictwem kuriera nabył wyroby akcyzowe nieoznaczone znakami akcyzy, w postaci tytoniu do palenia w ilości 2 kilogramów, na którym ciąży podatek akcyzowy w kwocie 1.564 zł, a następnie, w okresie od listopada 2017 roku do 25.01.2018 r. z części zakupionego tytoniu w ilości 1,49 kg wytworzył domowym sposobem, przy użyciu maszynki do nabijania gilz, papierosy w ilości nie mniejszej niż 774 sztuk papierosów,

to jest o czyn z art. 65 § 4 i 1 k.k.s. w zb. z art. 54 § 3 i 1 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 8 § 1 k.k.s. ,

2.  w okresie od listopada 2017 roku do dnia 25.01.2018 r. w lokalu mieszkalnym przy ulicy (...) w miejscowości B., województwo (...), bez wymaganego wpisu do rejestrów z 1,49 kilograma tytoniu do palenia wytworzył domowym sposobem, przy użyciu maszynki do nabijania gilz, papierosy w ilości nie mniejszej niż 774 sztuk papierosów,

to jest o czyn z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych ,

I.  oskarżonego K. S. w ramach zarzucanych mu czynów uznaje za winnego tego, że w bliżej nieokreślonych dniach w okresie od listopada 2017 r. do dnia 25 stycznia 2018 r. w B., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, uchylając się od opodatkowania oraz nie ujawniając właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zamówił, a następnie za pośrednictwem kuriera nabył wyroby akcyzowe, które nie zostały oznaczone znakami akcyzy, w postaci 2 kg tytoniu do palenia, narażając przez to na uszczuplenie podatek akcyzowy w kwocie 1.564 zł, po czym, z części zakupionego tytoniu do palenia w ilości 1,49 kg, w lokalu mieszkalnym przy ulicy (...), bez wymaganego wpisu do rejestru, wytworzył domowym sposobem, przy użyciu maszynki do nabijania gilz, nie mniej niż 774 sztuki papierosów, to jest czynu z art. 54 § 3 i 1 k.k.s. w zb. z art. 65 § 4 i 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i zarazem z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 206, ze zm.) i za to, przy zastosowaniu art. 8 § 1 k.k.s.:

1)  na mocy art. 54 § 3 i 1 k.k.s. w zb. z art. 65 § 4 i 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. skazuje go, a na mocy art. 54 § 3 k.k.s. w zw. z art. 7 § 2 k.k.s. wymierza mu karę 400 (czterystu) złotych grzywny,

2)  na mocy art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych skazuje go oraz wymierza mu karę 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, równowartość jednej stawki dziennej ustalając na kwotę 10 (dziesięć) złotych;

II.  na mocy art. 49 § 3 k.k.s. orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa tytoniu do palenia opisanego w wykazie dowodów rzeczowych numer 1 na karcie 14 akt sprawy, pod pozycjami 1 i 2;

III.  na mocy art. 14a ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa papierosów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych numer 1 na karcie 14 akt sprawy, pod pozycjami 3 i 4;

IV.  na mocy art. 32 § 1 k.k.s. w zw. z art. 47 § 3 k.k.s. orzeka wobec oskarżonego środek karny ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów w kwocie 734,26 zł. (siedemset trzydzieści cztery złotych dwadzieścia sześć groszy);

V.  zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sędzia:

Sygnatura akt II K 141/18

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i ujawnionego w toku przewodu sądowego, Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. S. zamieszkuje w B. przy ulicy (...). W końcówce października 2017 r. zamówił telefonicznie dzwoniąc pod numer widniejący na ulotce jeden kilogram tytoniu do palenia. Tytoń został mu dostarczony za pośrednictwem kuriera bliżej nieustalonego dnia na początku listopada 2017 r. K. S. zapłacił za ten tytoń 100 zł. Po otrzymaniu towaru przystąpił do wytwarzania domowym sposobem papierosów, używając maszynki do nabijania gilz. Jeszcze w listopadzie 2017 r. okazało się, że zakupiony tytoń jest złej jakości. K. S. poinformował więc o tym sprzedającego. W odpowiedzi ten przesłał kupującemu kolejny kilogram tytoniu nie żądając za niego zapłaty. Tytoń ten K. S. odebrał pod koniec listopada 2017 r. Cały czas kontynuował wytwarzanie papierów w opisany wyżej sposób.

W dniu 25 stycznia 2018 r. funkcjonariusze służby celno – skarbowej dokonali przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez K. S. w wyniku czego ujawnili u niego 0,51 kg tytoniu do palenia oraz 414 sztuk wytworzonych papierosów.

Tytoń nabyty przez K. S. nie był oznaczony znakami akcyzy. Ciążył na nim podatek akcyzowy w wysokości 1564 zł. Do dnia przeszukania K. S. wytworzył nie mniej niż 774 sztuk papierosów. K. S. nie był wpisany do rejestru producentów wyrobów tytoniowych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o wyjaśnienia oskarżonego K. S. (k. 8v, 32 – 33, 41, 94v – 95), zeznania świadka E. W. (k. 18v), a także notatkę urzędową (k. 1), protokół przeszukania (k. 2 – 4), wyliczenie należności podatkowych (k. 13) oraz protokół oględzin (k. 15 – 17).

K. S. podczas pierwszego przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyjaśnił, że ujawniony w miejscu jego zamieszkania tytoń, który nie posiadał polskich znaków akcyzy, dwukrotnie, w październiku 2017 r., zamówił telefonicznie dzwoniąc pod numer znajdujący się na ulotce. Z każdym razem zamawiał po kilogramie tytoniu, z którego następnie wytwarzał papierosy, między innymi te zatrzymane przez funkcjonariuszy. Tytoń zapakowany był foliowe worki nie posiadające etykiet i banderol (k. 8v). W toku kolejnego przesłuchania wyjaśnił, że przedmiotowy tytoń rzeczywiście zamówił pod koniec października 2017 r. lecz dostarczony został na początku listopada 2017 r. Pierwotnie zamówił kilogram tytoniu, za który zapłacił 100 zł. Okazało się, że nie był on spodziewanej jakości i wytworzył z niego około 180 sztuk papierosów. W połowie listopada 2017 r. skontaktował się ze sprzedawcą i poinformował go o złej jakości tytoniu. W odpowiedzi sprzedawca przesłał oskarżonemu kolejny kilogram tytoniu, tym razem dobrej jakości, z który K. S. nie musiał już płacić. Z tego kilograma wytworzył domowym sposobem łącznie 414 sztuk papierosów, które przeznaczał wyłącznie na własny użytek (k. 32 – 33). Podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do obu zarzucanych mu czynów. Dodatkowo wyjaśnił, że w okresie od listopada 2017 r. do dnia 25 stycznia 2018 r. wytworzył samodzielnie około 774 sztuk papierosów, używając do tego maszynki do nabijania gilz. Dodał, że nie wiedział, iż oferowany tytoń nie posiada znaków akcyzy oraz, że wytwarzanie papierosów na własny użytek jest zabronione (k. 41). Przed Sądem częściowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W całości podtrzymał jednak swoje wcześniejsze wyjaśnienia i w dalszym ciągu utrzymywał, że nabył łącznie 2 kilogramy tytoniu, z którego sam wytworzył papierosy w ilości wskazanej w zarzutach. Uważał jednak, że tytoń ten jest legalny, chociaż zarówno pierwsza jak i druga paczka nie posiadała znaków akcyzy (k. 94v – 95).

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu w świetle materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie wina i okoliczności popełnienia przez oskarżonego przypisanego mu czynu nie budzą jakichkolwiek wątpliwości.

Bezspornym w sprawie było, że K. S. w listopadzie 2017 r. nabył łącznie 2 kilogramy tytoniu do palenia. Tytoń zamówił telefonicznie i został mu dostarczony przez kuriera. Nie budziło również jakichkolwiek wątpliwości to, że przedmiotowy tytoń stanowiący wyrób akcyzowy, nie był oznaczony znakami akcyzy. Poza sporem było także to, że po wejściu w posiadanie w/w wyrobu akcyzowego, oskarżony w okresie do dnia 25 stycznia 2018 r., w miejscu swego zamieszkania wytworzył domowym sposobem, przy użyciu maszynki do nabijania gilz, nie mniej niż 774 sztuki papierosów. W dniu 25 stycznia 2018 r. funkcjonariusze służby celno – skarbowej dokonali bowiem przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez K. S. i ujawnili oraz zatrzymali 0,51 kg tytoniu do palenia oraz 414 sztuk papierosów.

Powyższe wynika jednoznacznie z wyjaśnień oskarżonego, który szczegółowo opisał okoliczności związane z nabyciem tytoniu. Jakkolwiek podnosił on, że zapłacił jedynie za jeden kilogram tytoniu (pierwszy kilogram miał okazać się złej jakości w związku z czym sprzedawca wysłał mu kolejny kilogram, nie żądając za to zapłaty) to nie miało to znaczenia w kwestii odpowiedzialności K. S. gdyż w istocie otrzymał on dwa kilogramy tego wyrobu akcyzowego. Oskarżony przyznał również, że z tytoniu wytwarzał domowym sposobem papierosy.

W ocenie Sądu wyjaśnienia K. S. należało uznać za wiarygodne. Były one bowiem konsekwentne i logiczne. Znalazły również potwierdzenie w innych dowodach zgromadzonych w sprawie. Brak było także podstaw do przyjęcia, że oskarżony bezpodstawnie siebie obciążał.

Omawiane okoliczności znajdują potwierdzenie w notatce urzędowej (k. 1), protokole przeszukania (k. 2 – 4) oraz protokole oględzin (k. 15 – 17), które to dokumenty nie budzą żadnych wątpliwości.

Okoliczności kontroli przeprowadzonej u K. S. oraz to jakie rzeczy zostały wówczas ujawnione wynikają również z zeznań świadka E. W. (k. 18v) – funkcjonariusza służby celno – skarbowego. Zdaniem Sądu relacje świadka należało uznać za wiarygodne. Twierdzeniom tym oskarżony bowiem w żaden sposób nie zaprzeczał.

Okolicznością bezsporną było także to, że K. S. nie posiadał wymaganego wpisu do rejestru producentów wyrobów tytoniowych, co było niezbędne dla podjęcia się ich wytwarzania.

Z wyliczenia należności podatkowych (k. 13) wynika, że tytoń nabyty przez oskarżonego obciążony był podatkiem akcyzowym w kwocie 1564 zł.

Reasumując, zgromadzone dowody uzupełniają się i tworzą logiczną całość nie pozostawiając zdaniem Sądu jakichkolwiek wątpliwości, co do tego, że oskarżony dopuścił się przypisanego mu czynu. W tym miejscu wskazać należy, że Sąd, w ramach czynów zarzucanych K. S., przyjął, iż dopuścił się on jednego czynu zabronionego. Zgromadzone dowody wykazały ponad wszelką wątpliwość, że oskarżony w bliżej nieokreślonych dniach w okresie od listopada 2017 r. do dnia 25 stycznia 2018 r. w B., działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu tego samego zamiaru, uchylając się od opodatkowania oraz nie ujawniając właściwemu organowi przedmiotu opodatkowania, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość zamówił, a następnie za pośrednictwem kuriera nabył wyroby akcyzowe, które nie zostały oznaczone znakami akcyzy, w postaci 2 kg tytoniu do palenia, narażając przez to na uszczuplenie podatek akcyzowy w kwocie 1.564 zł, po czym, z części zakupionego tytoniu do palenia w ilości 1,49 kg, w lokalu mieszkalnym przy ulicy (...), bez wymaganego wpisu do rejestru, wytworzył domowym sposobem, przy użyciu maszynki do nabijania gilz, nie mniej niż 774 sztuki papierosów. Zachowaniem swoim wyczerpał więc ustawowe znamiona wykroczenia z art. 54 § 3 i 1 k.k.s. w zb. z art. 65 § 4 i 1 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. w zw. z art. 7 § 1 k.k.s. i zarazem przestępstwa z art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 206, ze zm.).

Mając na uwadze regulację przewidzianą w art. 8 § 1 k.k.s. Sąd orzekł wobec oskarżonego w oparciu o każdy z przepisów, pod które podpadał popełniony przez niego czyn, odrębną karę.

W ocenie Sądu wymierzone wobec oskarżonego kary grzywien są odpowiednie biorąc pod uwagę zarówno okoliczności obciążające jak i łagodzące, a także warunki i właściwości osobiste sprawcy oraz stopień jego zawinienia i stopień społecznej szkodliwości czynu. Okolicznością łagodzącą jest niewątpliwie to, że K. S. nie był dotychczas karany sądownie (k. 24).

Niewątpliwie czyn, którego dopuścił się oskarżony cechuje wysoki stopień społecznej szkodliwości i wysoki stopień zawinienia. K. S. zachowaniem swoim godził w interes finansów publicznych. Działał przy tym świadomie i celowo. Mając bowiem możliwość rozpoznania faktycznego i społecznego znaczenia czynu, mając możliwość zgodnego z prawem zachowania, nie będąc przez nikogo zmuszanym, zdecydował się popełnić przestępstwo. K. S. doskonale orientował się bowiem, że tytoń oznaczony znakami akcyzy jest znacznie droższy od tego, który nabył.

Przy wymierzaniu oskarżonemu kar grzywien Sąd wziął także pod uwagę cele prewencji indywidualnej i generalnej, które winny spełniać te kary. Zdaniem Sądu orzeczone kary zapobiegną w przyszłości ponownym czynom oskarżonego i będą oddziaływały na niego wychowawczo, ponadto ukształtują wyobrażenie społeczeństwa o konieczności przestrzegania norm prawnych i nieuchronności kary.

Kierując się dyspozycjami art. 49 § 3 k.k.s. oraz art. 14a ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych Sąd orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa zatrzymanych od oskarżonego tytoniu do palenia oraz wytworzonych przez niego papierosów.

Kierując się dyspozycją art. 32 § 1 k.k.s. w zw. z art. 47 § 3 k.k.s. Sąd orzekł wobec oskarżonego środek karny w postaci ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów w kwocie 734,26 zł. Z okoliczności sprawy wynika, że K. S. nabył łącznie dwa kilogramy tytoniu do palenia. W wyniku przeszukania zatrzymano od niego 0,51 kg tego wyrobu akcyzowego oraz 414 sztuk papierosów. Zgodnie z art. 99 ust. 2, 6 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1114 ze zm.) 1000 sztuk papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. Tym samym 414 sztuk papierosów odpowiada 0,41 kg tytoniu, a więc łącznie zatrzymano od niego 0,92 kg tytoniu. W związku z tym przyjąć należało, że oskarżony zużył 1,08 kg tytoniu. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średnio ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017 r., która ogłaszana jest na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy na te wyroby, cena ta wynosiła 679,87 zł. w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów. Rachunek matematyczny wskazuje więc, że kwota w.w środka karnego to 734,26 zł. (679,87 zł. x 1,08 kg).

O kosztach sądowych orzeczono na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. Sąd uznał bowiem, że uiszczenie ich przez oskarżonego byłoby dla niego zbyt uciążliwe z uwagi na jego sytuację majątkową i deklarowaną wysokość dochodów.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Poślednik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Wildowicz
Data wytworzenia informacji: