Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 447/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2014-12-09

Sygn. akt III RC 447/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 grudnia 2014 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Zofia Owierczuk – Radziwoniuk

Protokolant: Piotr Szurbak

po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2014 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa D. M.

przeciwko M. N.

o podwyższenie alimentów

I.  Alimenty ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie III RC 239/13 od pozwanego M. N. na rzecz D. M., w kwocie po 600 złotych miesięcznie, podwyższa z dniem 17 listopada 2014 roku do kwoty po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 10-go każdego miesiąca, płatne do rąk powódki wraz z ustawowymi odsetkami w stosunku rocznym 13% w razie uchybienia w płatności którejkolwiek z rat alimentacyjnych;

II.  Oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  Odstępuje od obciążania stron kosztami sądowymi;

IV.  Wyrokowi w punkcie I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

III RC 447/14

UZASADNIENIE

D. M. wniosła o podwyższenie alimentów na swoją rzecz od ojca do kwoty po 1200 złotych miesięcznie.

Pozwany M. N. wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił i zważył co następuje.

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 19 czerwca 2013 roku, w sprawie III RC 239/13, ustalono alimenty od M. N. na rzecz jego córki D. M. w kwocie po 600 złotych miesięcznie.

Pozwany reguluje swoje zobowiązania.

D. M. ma 21 lat. Posiada wykształcenie średnie ogólne, bez wyuczonego zawodu. Jest aktualnie studentką III roku Politechniki B. na kierunku budownictwo. Na uczelni nie otrzymuje stypendiów ani naukowego, ani socjalnego. Mieszka w B., w mieszkaniu zakupionym przez matkę. Nie ma możliwości wynajęcia części lokalu, mieszkanie jest małe. Opłaty związane z jego utrzymaniem wynoszą miesięcznie 500 złotych. Powódka jest właścicielem samochodu, ale w porze zimowej, nie korzysta z niego. Do stałego miejsca zamieszkania w H. do jeżdżą autobusem. W sierpniu 2013 roku powódka przeszła operację oka. Do chwili obecnej wymaga kontroli medycznej. Potrzebuje wymiennego korzystania z 2 par okularów. Zapłaciła za nie 850 złotych. Leków w chwili obecnej nie przyjmuje, pobierała je przez okres 3 miesięcy po zabiegu. Wydatek miesięczny z tego tytułu wynosił po 100 złotych miesięcznie. Przez okres 6 miesięcy powódka przebywała w ramach wymiany studenckiej w Hiszpanii. Poniosła znaczące wydatki z tym związane. Otrzymała wprawdzie stypendium w kwocie po 350 euro, lecz opłata za mieszkanie wynosiła miesięcznie 600 euro. D. M. uregulowała wszystkie należności, nie posiada długów z tego tytułu. Powódka udziela się w międzynarodowej współpracy studentów. Wyjeżdżała w tym celu na specjalne szkolenia we W. i W.. Poniosła koszty w wysokości 720 złotych.

Matka powódki w dalszym ciągu pracuje w Urzędzie Miasta w H. i jest rzeczoznawcą majątkowym. W ostatnim roku jednak chorowała i przez pewien czas przebywała na zwolnieniu lekarskim. Wróciła do pracy zawodowej, lecz w dalszym ciągu ma problemy zdrowotne.

Pozwany ma 40 lat i posiada średnie wykształcenie. Pracuje w zakładzie stolarskim z wynagrodzeniem 1340 złotych. Innych dochodów nie posiada. Jest żonaty i ma 1 dziecko w wieku 7 lat. Jego żona jest zatrudniona w charakterze sprzedawcy z wynagrodzeniem 1200-1300 złotych miesięcznie. Rodzina dysponuje mieszkaniem spółdzielczym. Czynsz za nie wynosi 281 złotych miesięcznie, energia 102 złote, telewizja i (...) 26, telefon-37 złotych. Syn pozwanego jest alergikiem i wymaga specjalistycznej opieki medycznej. Pozwany nie pobiera zasiłku rodzinnego na dziecko, nie korzysta też z innych form pomocy społecznej. Dysponuje 20-letnim samochodem. Nie ma oszczędności.

Powyższych ustaleń dokonano na podstawie akt sprawy III RC239/13 tutejszego sądu, wyjaśnień stron k-37, informacji powódki o nauce, dochodach i wydatkach k 8-34, zaświadczeń pozwanego o zarobkach i wydatkach k 35-36.

Zgodnie z treścią art. 138 kro, dopuszczalna jest zmiana uprzedniego zobowiązania rodzica w zakresie alimentów, w przypadku zmiany stosunków.

Zakres zaś tego świadczenia, zależy od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej oraz możliwości majątkowych i zarobkowych osób zobowiązanych do alimentacji.

Oceniając poczynione ustalenia, uznano, że żądanie powódki co do zasady jest słuszne. Od poprzedniego rozstrzygnięcia co do wysokości alimentów upłynęło 1,5 roku. Powódka wprawdzie w dalszym ciągu jest studentką tej samej uczelni, lecz jej sytuacja uległa zmianie. D. M. zachorowała i wymagała specjalistycznej opieki medycznej. Poniosła z tego tytułu znaczące wydatki. W dalszym ciągu pozostaje pod kontrolą lekarska i wymaga codziennego korzystania z 2 par okularów. Nadto jest zaangażowaną studentką w wymianę międzynarodową i ponosi z tego tytułu znaczące wydatki. Przebywała w Hiszpanii przez okres 6 miesięcy. Uzyskane stypendium nie starczało na pokrycie kosztów utrzymania.

Żądana przez powódkę kwota 1200 złotych miesięcznie, jest jednak zdecydowanie wygórowana. Pozwany nie posiada możliwości regulowania tej należności. Z porównania sytuacji materialnej obojga rodziców powódki wynika, iż zdecydowanie lepsza jest ona po stronie matki. Zatem matka powódki winna w większym zakresie finansowo na nią łożyć. Kwestia osobistych starań o utrzymanie i wychowanie dziecka, ma już marginalne znaczenie, ze względu na wiek powódki.

Mając powyższe na uwadze zobowiązano ojca do podwyższenia alimentów do kwoty po 700 złotych miesięcznie, w pozostałej części powództwo oddalono jako niezasadne.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowią art. 138 kro, art. 135 kro.

Klauzulę wykonalności nadano na zasadzie art. 333§1 pkt 1 kpc.

O kosztach rozstrzygnięto zgodnie z art. 102 kpc.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Jakoniuk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Zofia Owierczuk – Radziwoniuk
Data wytworzenia informacji: